ÖNEMLİ TARİHLER
Duyuru
Fotogaleri eklendi
Sempozyum İlanı : 18 Ekim 2016
Tam Metin Teslimi : 17 Şubat 2017
Kabul Edilen Bildirilerin Duyurulması        : 03 Mart 2017
Son Kayıt Tarihi : 17 Mart 2017
Sempozyum Tarihi : 20-22 Nisan 2017

 "Değerli Araştırmacılar, kabul edilen bildiriler ile ilgili olarak yazar veya yazarlardan biri tarafından sempozyumda sözlü sunumu yapılmayan bildiriler sempozyum bildiriler kitabında yayımlanmayacaktır".

 
Kyrgyz-Turkish Manas University http://www.manas.edu.kg