BİLDİRİLERİN YAYINLANMASI
Duyuru
Fotogaleri eklendi

Sempozyuma gönderilen bildiriler hakem değerlendirme sürecinden geçecektir. Olumlu rapor alan bildiler elektronik olarak yayınlacak olan sempozyum kitabında yer alacaktır. Tam metin bildiriler kitabının (proceedings) elektronik versiyonu sempozyum esnasında katılımcılara dağıtılacaktır. Ayrıca Bilim Kurulu tarafından seçilen bildiriler MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi (MANAS Journal of Social Studies) özel sayısında yayınlanacaktır. Gerek sempozyum tam metin bildiri kitabı gerekse seçilmiş bildirilerin yayınlanacağı Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi akademik teşvik ve ÜAK Doçentlik kriterlerine uygundur. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi aşağıda yer alan indekslerde taranmaktadır.


"Değerli Araştırmacılar, kabul edilen bildiriler ile ilgili olarak yazar veya yazarlardan biri tarafından sempozyumda sözlü sunumu yapılmayan bildiriler sempozyum bildiriler kitabında yayımlanmayacaktır".

 
 
Kyrgyz-Turkish Manas University http://www.manas.edu.kg