BİLDİRİ YAZIM KURALLARI VE GÖNDERİMİ
Duyuru
Fotogaleri eklendi

"Değerli Araştırmacılar, kabul edilen bildiriler ile ilgili olarak yazar veya yazarlardan biri tarafından sempozyumda sözlü sunumu yapılmayan bildiriler sempozyum bildiriler kitabında yayımlanmayacaktır".

Bildiri Gönderimi

 • Bildiriler Kırgızca, Türkçe, İngilizce ve Rusça dillerinde hazırlanabilir.

 • Sempozyuma sunulacak tüm bildiriler tam metin olarak gönderilmelidir (17 Şubat 2017 tarihine kadar)

 • Tam metin bildiriler This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. adresine gönderilmelidir.

 • Bildirileri kabul edilen katılımcılar sempozyum "KESİN KAYIT FORMU " doldurmalıdır (17 Mart 2017 tarihine kadar)

 • Sempozyuma sunulacak olan bildiriler daha önce herhangi bir bilimsel toplantıda sunulmamış, bildiriler kitabında ve herhangi bir bilimsel dergide yayınlanmamış olmalıdır.

Bildiri Yazım Kuralları

Bildiriler Times New Roman formatında yazılmalıdır. Bildiri yazımında aşağıdaki ilkeler dikkate alınmalıdır:

1) Başlık Sayfası

 • Başlık sayfası makalenin başlığını, yazar veya yazarların adı, bağlı bulunduğu kurum veya üniversitesin adı, tam posta adresi, telefon numarası, her bir yazarın e-mail adresi (birden fazla yazar olduğu durumda yazışmaların yapılacağı yazarın belirtilmesi)

2) Makalenin Başlığı

 • 14 punto büyüklüğünde, tüm harfleri büyük ve ortalı yazılmalıdır.

3) Yazar/Yazarlar

 • Bildiri başlığının altında, sağa hizalı, 10 punto büyüklüğünde, yazar/yazarların unvanlarıyla birlikte yazılmalı ve bağlı olduğu üniversite veya kurumun adı dipnotta yer almalıdır.

4) Özet/Abstract

 • 10 punto büyüklüğünde, tek satır aralığında, 150-200 kelime arası, bildirinin yazılacağı dilde ve İngilizce olarak yazılmalıdır.

 • Hazırlanacak özette gereksiz detaylardan kaçınılmalı, araştırmada kullanılan yöntem ile elde edilen temel bulgular ve sonuçlardan kısaca bahsedilmelidir.

 • Özetin sonunda bildiri ile ilgili anahtar kelimeler yer almalıdır.

5) Metin

 • A4 boyutunda, MS Word programında, 11 punto, 1 (tek) satır aralığıyla ve iki yana yaslı yazılmalıdır.

 • Sayfa kenar boşluğu ayarı; sol 3 cm, sağ, üst ve alt 4 cm olacak şekilde hazırlanmalıdır.

 • Başlıklar 12 punto, kalın, sola yaslı ve küçük harflerle yazılmalıdır. Başlık öncesinde 12nk, başlık sonrasında 6nk boşluk bırakılmalıdır.
 • Sayfalar numaralandırılmamalıdır.

 • Bildiriler en az 6 sayfa en fazla 15 sayfayı geçmeyecek şekilde hazırlanmalıdır.

 • Tam metin bildiriler en geç 17 Şubat 2017 tarihine kadar sempozyum sekreteryasına ulaştırılmalıdır.

6) Tablo/Şekil Başlığı

 • Tablo ve şekillerin üzerinde, 10 punto ve tek aralık olarak yazılmalıdır.
 • Tablo ve şekiller ardışık olarak numaralandırılmalıdır. Ör: Tablo 1, Tablo 2; Şekil 1, Şekil 2

7) Referanslar

 • Referans göstermede APA (American Psychological Association) standartı temel alınmalıdır. Metin içerisinde Ör: (Erdem, 2016:58)

BİLDİRİ YAZIM KURALLARINI GÖSTEREN ŞABLONU (TEMPLATE) İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

BİLDİRİ YAZIM KURALLARININ TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ....

Kyrgyz-Turkish Manas University http://www.manas.edu.kg