Duyuru
Sempozyum Programı açıklandı
Kabul edilen bildiriler listesi yayınlandı
Sempozyumda sözlü sunumu yapılmayan bildiriler sempozyum bildiriler kitabında yayımlanmayacaktır
SOSYAL PROGRAM AÇIKLANDI

Kıymetli Akademisyenler ve Turizm Sektörünün Değerli Temsilcileri,

Dünya genelinde turizmin hızla gelişmesine bağlı olarak her geçen yıl yeni destinasyonların ön plana çıktığına tanık olunmaktadır. Bu bağlamda Türk dünyası ülkeleri, bozulmamış doğası ve zengin kültürel birikimi ile keşfedilmeyi beklemektedir. Ne var ki Türk dünyasında turizm olgusunun derinlemesine tartışıldığı akademik toplantılar oldukça sınırlıdır. 2015 yılında Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi ev sahipliğinde ilki gerçekleşen Uluslararası Türk Dünyası Turizm Sempozyumu, 2016 yılında Kazakistan Yabancı Diller ve Mesleki Kariyer Üniversitesi ev sahipliğinde devam etmiştir. Sempozyumun üçüncüsü ise Kırgızistan – Türkiye Manas Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu ev sahipliğinde gerçekleşecektir.
Bu vesileyle değerli araştırmacıları ve sektör temsilcilerini Kırgızistan’ın Başkenti Bişkek’te ağırlamaktan mutluluk duyacağımızı belirtir, saygılar sunarım.

Doç. Dr. Barış ERDEM
Kırgızistan – Türkiye Manas Üniversitesi
3. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Sempozyumu Yürütme Kurulu Başkanı

Kyrgyz-Turkish Manas University http://www.manas.edu.kg